Lejernes Landsorganisation i Danmark Retur til forsiden

Bliv medlem | Lejeloven A-Z | Regler og love | Pressemeddelelser | Artikler og analyse | Internationalt | Links


Retur til forsiden


 • Bliv medlem
 • Sagsbehandling
 • Hvad er LLO
 • Lejeloven A-Z
 • Regler og love
 • Pressemeddelelser
 • Artikler og analyse
 • Internationalt
 • Links
 • Kurser
 • Høringssvar
 • Åbningstid

   

   

   

   

   

   

   
  Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

   

   

 •  
  01-01-2005  -  

  Udlejers opsigelse

  Som lejer er man i alle ejendomme med mere end 2 lejemål effektivt beskyttet mod opsigelse. Dette indebærer, at der kun kan ske opsigelse af en lejer af en beboelseslejlighed eller et klubværelse i særlige tilfælde, se nedenfor.

  Bor du til leje i et enfamiliehus eller en ejerlejlighed kan du normalt kun opsiges med den begrundelse, at udlejeren selv ønsker at bo i lejemålet. I sådanne situationer har du krav på et opsigelsesvarsel på mindst 1 år, og det er en betingelse, at ens udlejer selv personligt flytter ind i lejemålet.

  Bor du til leje i et tofamilieshus, hvor udlejeren selv beboer den anden bolig, kan du opsiges uden begrundelse, dog har du krav på et opsigelsesvarsel på mindst 1 år.

  Opsigelsen skal være rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold. Såfremt lejeren gør indsigelse, skal boligretten bl.a. tage hensyn til, hvor længe udlejeren har ejet ejendommen, og lejerens mulighed for at finde anden passende boliger.

  Er man opsagt efter denne bestemmelse, og er der inden for opsigelsesfristen eller 3 måneder efter lejerens fraflytning blevet en anden lejlighed ledig i ejendommen, skal udlejeren tilbyde lejeren at overtage denne.

  Lejere, der bor til leje i et værelse, der er en del af udlejerens egen bolig (f.eks. parcelhus eller ejerlejlighed) kan opsiges med en måneds varsel.

  Opsigelsen kan her i nogle tilfælde tilsidesættes, hvis f.eks. den er begrundet i

  ønsket om at genudleje til højere leje, eller hvis udlejer i virkeligheden udlejer en lejlighed.

  Ud over ovennævnte tilfælde kan man opsiges, hvis udlejeren dokumenterer, at ejendommen skal nedrives. Opsigelse ved ombygning er ikke i almindelighed muligt.

  Opsiges du, fordi ejendommen skal byfornys efter reglerne om offentlig byfornyelse, har du krav på genhusning efter særlige regler.

  Endelig kan udlejeren opsige lejemålet, hvis du trods udlejerens påmindelse ikke iagttager god skik og orden og overholder de regler, der er i husordenen. Her er opsigelsesvarslet ligeledes 3 måneders varsel.

  Krav til opsigelsens udformning

  En opsigelse fra udlejers side skal altid være skriftlig og indeholde oplysning om grunden til opsigelsen.

  Endvidere skal det fremgå, at du har ret til at gøre skriftlig indsigelse mod opsigelsen senest 6 uger efter, du har modtaget denne.

  Hvis opsigelsen ikke opfylder disse betingelser, er den ugyldig.

  Hvis du får en opsigelse, er det vigtigt, at du kontakter den lokale afdeling af Lejernes LO i så god tid, at man kan nå at gøre indsigelse inden for 6 ugers fristen.

  Når lejeren har gjort indsigelse skal udlejeren indbringe sagen for boligretten, hvis udlejer ønsker at fastholde opsigelsen.

  Se i øvrigt også afsnittet om udlejers ophævelse af lejemålet, som handler om den situation, hvor udlejer kræver at du flytter straks.

  Printversion    Tilbage

   

  Lejernes Landsorganisation - Reventlowsgade 14, 4. - 1651 København V. - Tlf.: 33 86 09 10 - Fax: 33 86 09 20 -