Lejernes Landsorganisation i Danmark Retur til forsiden

Bliv medlem | Lejeloven A-Z | Regler og love | Pressemeddelelser | Artikler og analyse | Internationalt | Links


Retur til forsiden


 • Bliv medlem
 • Sagsbehandling
 • Hvad er LLO
 • Lejeloven A-Z
 • Regler og love
 • Pressemeddelelser
 • Artikler og analyse
 • Links
 • Kurser
 • Høringssvar
 • Åbningstid
  Flytning og adresseændring
  Husk at rette adressen hos os, når du flytter. Lejeloven A-Z
  - en gennemgang af reglerne udarbejdet af Lejernes LO
  Facebook Badge Lejernes LO på Facebook


  Antal brugere online: 40

 • Boligdrøm blev mareridt (12-08-2014)
  Da Ninna og Verner Jensen flyttede ind i deres nye lejebolig lige ved skoven i Middelfart troede de, at ”de havde vundet i lotteriet”. I dag er det kommunaltejede drømmehus endt som et mareridt. Skimmelsvamp tvang dem ud af huset for tre år siden.

  Udlejerne jamrer og græder (12-08-2014)
  LLO’s landsformand, Helene Toxværd, beskæftiger sig i sin leder i bladet Vi Lejere med det brede lejelovsforlig på Christiansborg og udlejernes kritik af forliget, der ellers blev støttet af både V, K og Dansk Folkeparti. ”Udlejerne – Ejendomsforeningen Danmark og Jyske Grundejere – har jamret og grædt over forliget som i en græsk tragedie.

  Københavns Politi hjælper udlejere med at bryde loven (12-08-2014)
  Nu har politiet i to tilfælde igen været ude i ærinder, som Lejernes LO i Hovedstaden finder meget uheldige - for ikke at sige direkte tvivlsomme - og som nu er endt med en officiel klage til Politidirektøren i København. De to episoder skete med kun tre dages mellemrum og handler begge om, at politiet – aktivt eller inaktivt - hjælper udlejerne med at bryde loven og optræder som domstol.

  Høring om skimmelsvamp 6. september (12-08-2014)
  Tusindvis af lejere landet over døjer fortsat med problemer på grund af skimmelsvamp. Mange af dem får lov at sejle deres egen sø. Det sker på trods af byfornyelseslovens regler om kondemnering og genhusning og på trods af kommunernes forpligtelser på området. Samt på trods af ministerløfter om, at ”ingen skal bo under sundhedsfarlige forhold” og at kommunerne har pligt til at undersøge sagerne ”hurtigst muligt”.

  Boligsvindler snød Sophie for 18.000 kroner (29-07-2014)

  Da svindlerne foregav at have en udlejningsselskab inde over projektet, var Sophia Lund Andersen ikke i tvivl om, at det var reelle folk, hun havde med at gøre. Det får hun fortalt til TV2. Samtidigt leverer Lejernes LO i et TV-indslag en meget grundig beskrivelse med gode råd til, hvordan man passer på.

  Læs Sophias historie og se Lejernes LOs gode råd i TV-indslag: Sophias historie - og Lejernes LOs gode råd

  Høring om skimmelsvamp i Horsens (14-06-2014)
  Tusindvis af lejere døjer fortsat med problemer på grund af skimmelsvamp - trods politikerløfter om det modsatte. Derfor indkalder Lejernes LO i Horsens til en bredt anlagt høring om skimmelsvamp med baggrund i situationen i dagens Danmark. Høringen finder sted lørdag den 6.september 2014 kl. 10 på ”Hotel Opus i Horsens”.

  Lejelovsforliget er to skridt frem og et tilbage… (11-06-2014)
  SR regeringen har i dag indgået et bredt forlig om en forenkling af lejelovgivningen for den private boligudlejning. Bag forliget står partierne EL, SF, DF og V. ”Det er i udgangspunktet godt gået af ministeren, for det betyder, at forliget må formodes at kunne holde over en længere periode.” siger Helene Toxværd, formand for Lejernes LO.

  Behov for regler om opbevaring (07-05-2014)
  Hver dag, året rundt, weekender og helligdage indregnet, sættes 8 familier på gaden i Danmark. Det koster kommunerne kæmpebeløb og en del af regningen ender hos de tilbageblevne lejere som en huslejestigning. Beboernes indbo bliver brændt eller bortauktioneret. Det får nu LLOHovedstaden til at foreslå opbevaring ”ved offentlig foranstaltning”. Altså med faste rammer, og styr på sagerne. Og reglerne bør udarbejdes i samarbejde med de almene boligselskaber, politiet og LLO, mener direktør Claus Højte.

  På gaden efter 47 år i samme lejlighed (07-05-2014)
  En udsmidnings-dom ved Københavns Byret har rystet selv garvede boligjurister i LLO. Efter 47 år i samme 1.sals-lejlighed skal Niels Vilhelm Hansen ud af sin lille, 50 kvm. lejlighed i Wildersgade 35 på Christianshavn. Niels er 72 år og folkepensionist.

  Tingbjerg – før udskældt nu efterspurgt (07-05-2014)
  Det er blevet nye tider for de 2.000 husstande og 5.000 beboere i Tingbjerg ved København, der har været udskældt og registreret som ”udsat boligområde”. De boligsøgende har igen fået øjnene op for bydelens mange kvaliteter med grønne områder tæt ved Utterslev Mose og Vestvolden og få kilometer fra Københavns centrum.

  Ung kvinde vandt klage over Københavns Politi og fik erstatning (07-05-2014)
  En ung kvinde har med LLO’s hjælp vundet en klagesag over Københavns politi, fordi al hendes indbo blev kørt bort og brændt, da hun blev sat ud af sin lejlighed – uden selv at være hjemme. Kvinden har nu fået 20.000 kr. i erstatning af Rigspolitiet.

  Udlejerne vildleder politikere og medier (07-05-2014)
  Der er udbrudt en voldsom politisk kamp om istandsættelse ved fraflytning mellem Lejernes LO og udlejernes organisation, Ejendomsforeningen Danmark. Baggrunden er regeringens forslag til at give lejerne ”en bedre beskyttelse mod urimeligt høje istandsættelsesregninger ved fraflytning fra en lejlighed”, som det hedder i regeringsgrundlaget. Ifølge LLO bruger udlejerne en DEAS-undersøgelse til at vildlede politikere og medier for at bremse lovforslaget.

  LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen (24-04-2014)
  Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, en pjece med et udspil til ændringer af lejeloven. Debatten om forslagene er i gang, og vi har fået enkelte elementer nærmere belyst.

  Lejernes rettigheder tilsidesat i energisparepakken (10-04-2014)
  I dag får Regeringen endelig opbakning fra et flertal i Boligudvalget i Folketinget til et lovforslag, der ændrer væsentlige dele af huslejereguleringens principper for gennemførelse af lejeforhøjelser ved energiforbedringer. De private udlejere kan juble over, at forslaget tvinger lejerne til at betale to gange for vedligeholdelsesdelen af energiarbejder i ejendommen. Det bekymrer LLO, at forslaget kan betyde, at svage lejere reelt tvinges ud af deres lejlighed..

  LLO takker Pind, højrefløjen og udlejerne (13-02-2014)
  LLO’s landsformand, Helene Toxværd, retter i sin leder i Vi Lejere en ironisk tak til venstremanden Søren Pind, højrefløjen og udlejerne. Det sker på baggrund af den sag de rejste om at sætte huslejen fri i Danmark. Debatten endte – modsat hensigten - med en garanti fra regeringen om det modsatte og den samme garanti fra Venstres formand.

  LLO Horsens trodser ministeren (13-02-2014)
  Boligministeren har meddelt, at han ikke vil oprette et centralt, landsdækkende register over boliger, hvor kommunerne har givet forbud mod beboelse på grund af sundhedsfare. Derfor skrider Lejeres LO i Horsens nu selv til handling, skriver Vi Lejere.

  Aarhus: 150.000 kr. for at flytte (13-02-2014)
  Tandlægestuderende Christina Rasmussen fik en billig lejlighed i et gammelt byhus, men da huset blev solgt startede problemerne. To bankrådgivere, der havde købt huset, ville have huset gennemgribende renoveret, hvorefter Christinas husleje ville blive mere end tredoblet. Det endte med et forlig, der indebar en økonomisk kompensation på 150.000 kr. for at flytte.

  Kontanthjælpsreformen sætter lejere på gaden (13-02-2014)
  Lejernes LO fastslår, at kontanthjælpsreformen vil sætte lejere på gaden. En analyse viser, at jobparate unge mellem 25 og 29 år med kompetencegivende uddannelse taber så meget i kontanthjælp, at de reelt sættes på gaden, hvis ikke de finder et arbejde. Derudover at samboende ikke-gifte tilskyndes til at ophæve samlivet, fordi samleveren pålægges en forsørgerpligt.

  Aftenshowet beklager egen journalistik (13-02-2014)
  Direktør Claus Højte, LLO i Hovedstaden, har klaget til DR’s ombudsmand over et indslag i Aftenshowet, hvor en aggressiv udlejer blev brugt som case i en diskussion om fri lejefastsættelse. Den pågældende udlejer har tidligere været omtalt i både Vi lejere og i aviser, fordi han i mails og SMS’ere har svinet sin lejer til med ord som ”kælling”, ”tæve”, ”so” og ”bedrager”.

  Sværere, dyrere og mere usikkert at være lejer i dagens Danmark (13-02-2014)
  Vi har politisk garanti for, at huslejen ikke sættes fri. Men det vrimler med tiltag, som underminerer eller gradvist afskaffer loftet over huslejen. Eller som forringer lejerens bosikkerhed, skriver LLO’s blad, Vi Lejere, i en analyse af det at være lejer i dagens Danmark.

  Om igen, minister (30-10-2013)
  Tusindvis af lejere døjer med problemer på grund af skimmelsvamp. De får lov at sejle deres egen sø, fordi udlejerne svigter og kommunerne ikke følger op med kontrol af egne påbud, mener Lejernes LO i Horsens.

  Kælling, tæve, so, bedrager (30-10-2013)
  På LLO-kontorerne rundt om i landet er man vant til lidt af hvert, når lejere i bekneb henvender sig og beder om hjælp. Men en ny sag fra Storkøbenhavn er alligevel lidt ud over det sædvanlige. En lejer i Søborg fik i oktober en usædvanlig barsk mail.

  Holstebro og Herning: Dyr beslutning for lejerne (30-10-2013)
  Holstebro Kommune valgte Boligreguleringsloven fra pr. 1. maj 2011. Det har fået direkte betydning for lejerne i fire opgange i en hjørneejendom i byen. I en principiel sag fik en lejer først varslet en huslejestigning på 75 pct. Huslejenævnet gav med dissens udlejeren medhold, men Boligretten accepterede kun en stigning på 33 pct. Udlejeren har anket denne afgørelse til Landsretten, men hvis Holstebro havde været omfattet af Boligreguleringsloven, havde huslejenævn og boligret skulle sætte lejen til omkring det beløb, Boligretten kom frem til, skriver LLO’s blad, Vi Lejere.

  Lejerne skal kunne klage og få penge tilbage (11-10-2013)
  Det er som lejerne er ikke eksisterende i debatten om forfejlede vurderinger og deraf følgende for meget betalt ejendomsskat. Både lejerne i den almene udlejningssektor og lejerne i den private udlejningssektor betaler ejendomsskatten på ejendommen over huslejen.

  19 ”sorte” kommuner (13-08-2013)
  Lejernes LO sætter forud for kommunalvalget nu fokus på 19 kommuner i landet, hvor kommunalbestyrelsen har valgt boligreguleringsloven fra. Det betyder forringelse for lejernes rettigheder og privatøkonomi.

  Udlændinge på boligmarkedet snydes, så vandet driver (13-08-2013)
  Udlændinge på korttids-ophold i Danmark er lette ofre på det danske lejebolig-marked. De kender ikke loven og har ingen kontakter. Ofte ender de med at betale dobbelt så meget som deres naboer.

  Ingen efterkontrol med kommunale bolig-påbud (13-08-2013)
  Trods store kampagner om skimmelsvamp de senere år og bedre ”værktøjer” til kommunerne er der stadigvæk enorme problemer på området. Det viser sig nemlig, at mange kommuner slet ikke følger op med efterkontrol, når de selv har udstedt påbud mod beboelse i et lejemål eller påbud om genopretning.

  LLO beklager sammenbrud i lejelovs-forhandlinger (13-08-2013)
  Lejernes LO havde gerne fortsat de politiske forhandlinger om en ny lejelov, men ministeriets udspil splittede de tre lejerorganisationer. Det betyder, at forhandlingerne om en ny lejelov er brudt sammen – efter 8 års ”til tider yderst vanskelige” forhandlinger. I en leder i Vi Lejere beklager LLO-formand, Helene Toxværd, situationen og konstaterer, at det betyder tabt indflydelse.

  Fem gode råd til studerende, der søger bolig (13-07-2013)
  Mange studerende skal ved studiestart finde et sted at bo og nogle skal bo for sig selv for første gang. Dette indebærer kommunikation og kontakt til en udlejer. Langt de fleste udlejere er gode og redelige, men lejeloven er kompliceret og der er mange fælder man alligevel kan gå i, når man skal underskrive sin lejekontrakt. Desværre ser vi også tilfælde, hvor udlejeren ligefrem snyder studerende.

  Tusindvis af lejere betaler for meget (06-05-2013)
  180.000 lejere i udlejede ejerlejligheder og parcelhuse kan have nytte af at klage over huslejen. De betaler typisk mindst 1.000 kr. for meget om måneden, skriver LLO’s blad,

  Skattetilskud til ejere, men svært for lejere (06-05-2013)
  Regeringens boligjob-ordning bliver svær at bruge for lejerne - så svær, at lejerne typisk ikke får nytte af fradraget, skriver Lejernes LO’s blad, Vi lejere. Dels skal deres udlejer give tilladelse til f.eks. køkkenmodernisering, dels er det et krav, at lejeren fortsat skal have ophold i lejligheden, selvom den istandsættes.

  Regeringen svigter lejerne (26-02-2013)
  Regeringen genopliver Boligjobordningen uden at korrigere for det forhold, at lejerne ikke kan bruge ordningen, sådan som regeringen har sammensat den.

  Boligjobordningen kostede skatteyderne 900 mill. kr. om året. Der var meget få lejere, der fik brugt ordningen, fordi den i sin indretning favoriserer boligejerne.

  Bofællesskaber – pas på! (12-02-2013)
  Bofællesskaber er en attraktiv boform i de store universitetsbyer. Men det er hajfyldt farvand for lejerne. Man kan tage grueligt fejl og komme til at betale dyre lærepenge. Sådan lyder advarslen fra jurist Tine Storvang fra LLO’s kontor i Aarhus. Hun fremhæver bl.a., at en enkelt lejer ikke kan opsige sin del af lejeaftalen og flytte ud uden at der er en skriftlig aftale herom i lejeaftalen.

  LLO: Administratorer skal certificeres (12-02-2013)
  Lejernes LO vil have lovpligtig certificering af ejendomsadministratorer efter den seneste skandale i branchen, hvor Scandia Housing er begæret konkurs af en række kunder, der frygter at have mistet et stort millionbeløb.

  Rabataftale for unge og studerende (24-11-2012)

  Vores særlige tilbud er at den lokale afdeling gennemgår din lejekontrakt for 200 kr. med en enkelt samtale om dine boligforhold, herunder også vurdering af om du bør starte en sag om huslejens størrelse. Det kan være en kontrakt du overvejer at skrive under på, eller kontrakten fra der du bor allerede.

  Dette gælder udelukkende kortholdere fra Wundercard, Kilroy eller ISIC, idet denne service normalt kræver et dyrere medlemskab.

  54 % lejestigning, hvis huslejereguleringen fjernes (16-10-2012)
  Huslejen ville stige med 54 % og huslejen i de store byer fordobles, hvis huslejereguleringen i den private udlejningssektor blev fjernet. Det viser en ny undersøgelse af huslejereguleringen.
  Huslejereguleringen betyder, at der i lovgivningen er et loft for, hvad udlejer må opkræve i husleje. Hovedreglen er, at lejerne skal betale udlejers omkostninger på ejendommen, et afkast til udlejer og lejeforhøjelser for forbedringer. Lejer kan, uanset man har skrevet under på en meget høj leje, altid i Huslejenævnet få sat lejen til den lovlige leje.

  Ny aftale skal give udlejere større incitament til at isolere (10-10-2012)
  En ny aftale mellem samtlige Folketingets partier med undtagelse af Liberal Alliance betyder, at private udlejere får større incitament til at isolere deres udlejningsejendomme. Med den nye aftale kan en udlejer sende hele regningen for f.eks. udskiftning af vinduer med enkeltruder med nye termovinduer videre til lejerne i form af huslejestigninger, hvor det hidtil kun har gjaldt en del af regningen.
  Hos Lejernes Landsorganisation , LLO , er Helene Toxværd ikke begejstret for ændringen. Lejerne har betalt for vedligeholdelse, og nu skal de så betale én gang til, siger hun. Ifølge den politiske aftale må huslejestigningen dog ikke være større, end hvad lejerne ved forbedringerne opnår i besparelse på varmeregningen.

  Først blev hun sat ud, så brændte politiet alt hendes indbo (11-05-2012)
  Hver dag sættes 15 husstande på gaden med tvang. Det er en side af velfærdssamfundet, som er fyldt med skam, og som vi andre helst ikke vil se. En lejer, der vidste hun skulle udsættes, hvad hun ikke drømte om var, at alt hendes indbo blev kørt bort og brændt.

  Boligpatrulje skal sikre lejerrettigheder i Aarhus (29-03-2012)
  ”Vi har taget konsekvensen af de elendige forhold for lejere i Aarhus og prøver nu at bruge vores netværk til vende udviklingen.” siger Nini Kristensen formand for Lejernes LO i Aarhus.

  Mange lejere plages af skimmelsvamp, myndigheder svigter, reglerne er for slappe (Tema)
  Lejernes LO sætter fokus på skimmelsvamp i udlejningsboliger den kommende tid. Klik ind og find nærmere om problemerne. Hvor ligger ansvaret. Hvad bør der gøres. Hvordan rammer det dit helbred.


  Find din lokale afdeling
  Klik på kortet.

  Region Øst Region Øst Region Syd- og Vestsjælland Region Syd- og Vestsjælland Region Øst Region Øst Region Midt Region Midt Region Midt Region Nordjylland Region Midt Region Syd Region Midt Region Syd Region Syd Region Syd Vælg den region, som du søger i

  Læs Vi Lejere fra 2004 og fremefter

  Vi Lejere nr. 3 - 2014

  Vi Lejere - nr. 3 - 2014
  Medlemsblad for Lejernes LO, august 2014

  Vi Lejere nr. 2 - 2014

  Vi Lejere - nr. 2 - 2014
  Medlemsblad for Lejernes LO, maj 2014


  Tidligere numre:

  Læs Vi Lejere fra 2004 og fremefter

  Lejernes Landsorganisation - Reventlowsgade 14, 4. - 1651 København V. - Tlf.: 33 86 09 10 - Fax: 33 86 09 20 -