Lejernes Landsorganisation i Danmark Retur til forsiden

Bliv medlem | Lejeloven A-Z | Regler og love | Pressemeddelelser | Artikler og analyse | Internationalt | Links


Retur til forsiden


 • Bliv medlem
 • Sagsbehandling
 • Hvad er LLO
 • Lejeloven A-Z
 • Regler og love
 • Pressemeddelelser
 • Artikler og analyse
 • Links
 • Kurser
 • Høringssvar
 • Åbningstid
  Flytning og adresseændring
  Husk at rette adressen hos os, når du flytter. Lejeloven A-Z
  - en gennemgang af reglerne udarbejdet af Lejernes LO
  Facebook Badge Lejernes LO på Facebook


  Antal brugere online: 14

 • Ændringer i lejeloven træder i kraft 1. juli (læs nærmere her) (01-07-2015)

  Kære lejer

  Lejernes LO har her en kort vejledning til de nye regler. Uanset du skal leje en lejlighed, har en tvist med din udlejer eller er valgt til beboerrepræsentationen i ejendommen, så har de nye regler stor betydning for dig.

  Mvh. Helene Toxværd, formand for Lejernes LO

  Ferieafvikling hos Lejernes LO (21-06-2015)

  I ferietiden holdes der på forskellig vis ferie rundt på vores kontorer og i afdelingerne.

  Du kan her se hvor dan ferien er tilrettelagt landet rundt: Ferielukninger i afdelingerne.

  5 partier garanterede i valgkampen ro omkring huslejen (19-06-2015)

  Vi spurgte dem om dette: Dit parti har givet boligejerne en klokkeklar garanti, - der bliver ikke rørt ved boligbeskatningen frem til 2020!. Vil du som tidligere skriftligt garantere, at dit parti i næste valgperiode ikke ændrer lejelovene og huslejereguleringen sådan, at lejen stiger for bestående lejemål eller ved genudlejning? Venstre, Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti svarede alle positivt retur.

  Esbjerg: 6.500 kr. tilbage - pr. sag (12-05-2015)
  Lejernes LO i Esbjerg har i løbet af 2014 startet 100 nye sager - flest om afregning af depositum efter fraflytning. I 35 afsluttede sager har lejerne i gennemsnit fået knapt 6.500 kr. udbetalt. Formanden, John Folling, er utilfreds med, at landets femtestørste kommune har genudpeget en repræsentant for ”Aktive lejere” til beboerklagenævnet. Han mener ikke, at ”Aktive lejere” opfylder kriterierne som berettiget til at indstille.

  Aalborg: Medlemstallet tredoblet på 8 år (12-05-2015)
  Lejernes LO i Aalborg har tredoblet medlemstallet på 8 år og alene i 2014 blev 400 nye sager sat i gang i Nordjylland. Formanden, Kurt Freiheit, konstaterer med beklagelse, at der er kommuner i området, hvor boligreguleringen ikke gælder, fordi byrådene har valgt loven fra. Det er Læsø, Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord. Her er lejerne dårligere beskyttet, end i de øvrige kommuner. Alvorligst er det i Mariagerfjord med mange lejere i byerne Hobro, Hadsund, Arden og Mariager.

  Sønderborg: De samme brodne kar (12-05-2015)
  Der er utrolig mange tvister og sager i det sønderjyske, hvor lejer og udlejer går fejl af hinanden. Mange gange overholder de private udlejere ikke spillereglerne og lovgivningen. Formanden for Lejernes LO i Sønderborg, Holger Soltau, siger at ”det fortsat er de samme brodne kar af udlejere, vi har problemer med. De er professionelle og nogle af dem er ganske aggressive og som ved deres fremfærd forskrækker lejerne. Der er tale om udlejere, der bevidst spekulerer i lejernes uvidenhed og naivitet, selvom det klart fremgår af en lejekontrakt, hvad der skrives under på. Ved indflytning er de søde og flinke mennesker, som totalt ændrer opførsel ved fraflytning og i udpræget grad lider af hukommelsestab. Desværre forsømmer lejerne ofte at få den nødvendige dokumentation af aftaler og om lejemålets tilstand.

  Moral og dobbeltmoral i AAB og FSB (12-05-2015)
  Direktøren for Lejernes LO i Hovedstaden, Claus Højte, anklager de to store almene boligorganisationer, AAB og FSB, for ikke at respektere det beboerdemokrati, de selv hylder i festtaler og som er fastlagt i lovgivningen. ”Mange steder klemmes beboerdemokratiet af boligorganisationernes og administrationernes forestillinger om, at effektiv administration kan hæmmes af alt for meget beboerdemokrati”, skriver han i en klumme i Vi Lejere.

  Sure udlejere: LLO styrer Folketinget (12-05-2015)
  Udlejerne i Danmarks største organisations for udlejere, Danmarks Ejendomsforening, mener tilsyneladende, at LLO ligefrem styrer lovgivningsarbejdet i Folketinget, skriver Vi Lejere. Bladet citerer udlejernes formand, John Frederiksen, der i sin tale på landsmødet luftede sin stærke utilfredshed med det brede lejelovsforlig på Christiansborg.

  LLO’s landsformand: Den ny lejelov er en sejr (12-05-2015)
  LLO’s landsformand, Helene Toxværd, betragter den ny lejelov som en sejr og sender en tak til regeringen og forligspartierne bag loven. I en leder i Vi Lejere skriver hun: ”Det store og gode er, at dette meget brede flertal i Folketinget viste, at det står bag reguleringen af det private udlejningsmarked også i fremtiden.

  Lejelovsændringerne, der træder i kraft til sommer, er nu en realitet (30-03-2015)


  Folketinget har den 24. marts tredjebehandlet og vedtaget den nye lejelov. Lovforslaget kan ses i sin helhed på nedenstående link.

  Landssekretariatet har udsendt en foreløbig vejledning og gennemgang af forslag til vores lokale afdelinger, ligesom vi i løbet af det næste halve år har tilrettelagt en række aktiviteter, som skal oplyse vores medlemmer om konsekvenserne af ændringerne. Disse informationsaktiviteter vil dels være i form af interne kurser, og dels regionale fyraftensmøder.

  Vi vil løbende opdatere vores afdelinger om ændringerne, ligesom de kommende numre af Vi Lejere udførligt vil behandle den nye lejelov.

  Man kan se lovteksten her: Link til Folketingens lovtekst (pdf.-format).

  Få statstilskud til nye vinduer (29-01-2015)
  Pjece fra Lejernes LO fortæller om muligheder for at indhente statstilskud til energiforbedringer i større private udlejningsejendomme. Bor du i en ældre udlejningsejendom med mere end 12 lejemål? Se pjecen om ordningen her: Få statstilskud til nye vinduer (pdf-format)

  Afdelingen i Horsens gør status over 2014 (02-01-2015)
  Lejernes LO i Horsens har netop lavet en status for 2014 over sagsbehandlingen, iberegnet Fredericia og hele Fyn, som vi har dækket fra Horsens. - I den forbindelse er der rigtigt mange lejere som ikke ved nok om deres rettigheder, det kan vi se ud fra de sager, vi har haft gennem hele 2014 siger James Arbøl, formand for LLO i Vejle, Hedensted og Horsens kommuner.

  Ejendomsforeningen Danmark nedgør lejelovsforlig (22-12-2014)
  Ejendomsforeningen Danmark (ED) tilkendegiver i en pressemeddelelse en stærkt utilfredshed med det lovforslag til forenkling af lejelovgivningen, som Minister for By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen fremsatte d. 17. december 2014. Efter ED’s opfattelse er det nye begreb, nemlig normalistandsættelse ved fraflytning, ”ikke defineret” af ministeren og ED mener, ”at der er tale om en stigning i de samfundsøkonomiske omkostninger på godt 100 mio. kroner om året” og dette er ”en ekstraudgift, som i sidste ende vil blive betalt af lejerne i form af øget administration”

  Velkommen til lejelovsforslaget i endelig udgave (22-12-2014)
  ”Vi er begejstret for forslaget, fordi det på en række punkter forbedrer lejernes situation, men der er dog også tidsler”, siger formanden for LLO, Helene Toxværd i en kommentar til det forslag til ny lejelov, Minister for By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen, fremsatte d. 17. december 2014. Forslaget er en udmøntning af lejelovsforliget mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Lovforslaget bygger derudover på den enighedsliste, som udlejer – og lejerorganisationerne har forhandlet under ledelse af skiftende regeringer siden 2005.

  Skimmelsvamp – en kamp med små fremskridt (14-11-2014)
  7 år efter en stor høring om skimmelsvamp på Christiansborg konstaterer LLO, at der ikke er sket ret meget. Det er fortsat en kamp med ryggen mod muren for tusindvis af lejere og kommunerne forvalter deres forpligtelser vidt forskelligt.

  FSB tromler lejere på Christianshavn (14-11-2014)
  LLO er på kant med nogle af de store almene boligorganisationer, der forhindrer almene afdelinger i at tilslutte sig LLO. Tidligere har AAB udstedt forbud mod tilknytning til en af lejerorganisationerne.

  LLO til regeringen: Lejerne betaler – ergo lejerne beslutter (14-11-2014)

  LLO’s landsformand Helene Toxværd giver nu sit indspark i de aktuelle forhandlinger om en flerårlig boligaftale for den almene udlejningssektor.

  ”Det er grundlæggende en god ide, at de almene boliger bliver bedre og mere tidsvarende. Men, og der et stort men: lejerne i bebyggelsen skal suverænt tage beslutningen og de skal kunne beslutte sig ud fra et rimeligt grundlag.

  Ikke brug for 20 pct., men 30 pct. almene boliger (14-11-2014)

  Niveauet for alment nybyggeri er nu helt nede under 5.000 boliger årligt og tendensen vil fortsætte i de kommende år, skriver LLO’s medlemsblad, Vi Lejere. Organisationens cheføkonom mener derfor, at storbyerne skal op på 30 pct. af nybyggeriet som almene boliger, hvor det tidligere har været god tone, at 20 pct. af boligerne var almene. Cheføkonomen hæfter sig ved, at det planlagte byggeri i København og Aarhus først og fremmest er privat byggeri.

  Ministeriet undervurderer (14-11-2014)

  Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter undervurderer katastrofalt antallet af moderniseringer ved genudlejning af privatejede udlejningsboliger. De ofte unødvendige moderniseringer betyder, at over 1000 boliger hvert år er gledet ud af boligforsyningen til de unge – især i storbyerne. Det er langt over den årlige tilgang af ungdomsboliger. I forvejen leder de unge ofte forgæves efter en lejebolig, der er til at betale. LLO’s landsformand Helene Toxværd foreslår et stop for moderniseringer ved genudlejning. ”Ofte er de ikke nødvendige, og de tilføjer heller ikke boligerne basale installationer”, skriver hun i en leder i bladet Vi Lejere.

  Endelig boliger til alle (13-11-2014)
  Regeringen, SF og Enhedslisten har netop indgået en aftale om at gøre det muligt for kommunerne at bygge flere almene boliger – også i områder, der i dag i praksis er forbeholdt de mest velstillede danskere. Aftalen, som er en del af Finanslovsforliget, gør det muligt for kommunerne via kommuneplanerne at betinge sig, at der opføres almene boliger, når et område bebygges. Samtidig bliver det muligt for kommunerne at give de almene boligorganisationer rente- og afdragsfrie lån til at købe grunde, der ellers var alt for dyre.

  Københavns Politi hjælper udlejere med at bryde loven (12-08-2014)
  Nu har politiet i to tilfælde igen været ude i ærinder, som Lejernes LO i Hovedstaden finder meget uheldige - for ikke at sige direkte tvivlsomme - og som nu er endt med en officiel klage til Politidirektøren i København. De to episoder skete med kun tre dages mellemrum og handler begge om, at politiet – aktivt eller inaktivt - hjælper udlejerne med at bryde loven og optræder som domstol.

  Udlejerne jamrer og græder (12-08-2014)
  LLO’s landsformand, Helene Toxværd, beskæftiger sig i sin leder i bladet Vi Lejere med det brede lejelovsforlig på Christiansborg og udlejernes kritik af forliget, der ellers blev støttet af både V, K og Dansk Folkeparti. ”Udlejerne – Ejendomsforeningen Danmark og Jyske Grundejere – har jamret og grædt over forliget som i en græsk tragedie.

  Boligdrøm blev mareridt (12-08-2014)
  Da Ninna og Verner Jensen flyttede ind i deres nye lejebolig lige ved skoven i Middelfart troede de, at ”de havde vundet i lotteriet”. I dag er det kommunaltejede drømmehus endt som et mareridt. Skimmelsvamp tvang dem ud af huset for tre år siden.

  Høring om skimmelsvamp 6. september (12-08-2014)
  Tusindvis af lejere landet over døjer fortsat med problemer på grund af skimmelsvamp. Mange af dem får lov at sejle deres egen sø. Det sker på trods af byfornyelseslovens regler om kondemnering og genhusning og på trods af kommunernes forpligtelser på området. Samt på trods af ministerløfter om, at ”ingen skal bo under sundhedsfarlige forhold” og at kommunerne har pligt til at undersøge sagerne ”hurtigst muligt”.

  Boligsvindler snød Sophie for 18.000 kroner (29-07-2014)

  Da svindlerne foregav at have en udlejningsselskab inde over projektet, var Sophia Lund Andersen ikke i tvivl om, at det var reelle folk, hun havde med at gøre. Det får hun fortalt til TV2. Samtidigt leverer Lejernes LO i et TV-indslag en meget grundig beskrivelse med gode råd til, hvordan man passer på.

  Læs Sophias historie og se Lejernes LOs gode råd i TV-indslag: Sophias historie - og Lejernes LOs gode råd

  Høring om skimmelsvamp i Horsens (14-06-2014)
  Tusindvis af lejere døjer fortsat med problemer på grund af skimmelsvamp - trods politikerløfter om det modsatte. Derfor indkalder Lejernes LO i Horsens til en bredt anlagt høring om skimmelsvamp med baggrund i situationen i dagens Danmark. Høringen finder sted lørdag den 6.september 2014 kl. 10 på ”Hotel Opus i Horsens”.

  Lejelovsforliget er to skridt frem og et tilbage… (11-06-2014)
  SR regeringen har i dag indgået et bredt forlig om en forenkling af lejelovgivningen for den private boligudlejning. Bag forliget står partierne EL, SF, DF og V. ”Det er i udgangspunktet godt gået af ministeren, for det betyder, at forliget må formodes at kunne holde over en længere periode.” siger Helene Toxværd, formand for Lejernes LO.

  Tingbjerg – før udskældt nu efterspurgt (07-05-2014)
  Det er blevet nye tider for de 2.000 husstande og 5.000 beboere i Tingbjerg ved København, der har været udskældt og registreret som ”udsat boligområde”. De boligsøgende har igen fået øjnene op for bydelens mange kvaliteter med grønne områder tæt ved Utterslev Mose og Vestvolden og få kilometer fra Københavns centrum.

  Ung kvinde vandt klage over Københavns Politi og fik erstatning (07-05-2014)
  En ung kvinde har med LLO’s hjælp vundet en klagesag over Københavns politi, fordi al hendes indbo blev kørt bort og brændt, da hun blev sat ud af sin lejlighed – uden selv at være hjemme. Kvinden har nu fået 20.000 kr. i erstatning af Rigspolitiet.

  På gaden efter 47 år i samme lejlighed (07-05-2014)
  En udsmidnings-dom ved Københavns Byret har rystet selv garvede boligjurister i LLO. Efter 47 år i samme 1.sals-lejlighed skal Niels Vilhelm Hansen ud af sin lille, 50 kvm. lejlighed i Wildersgade 35 på Christianshavn. Niels er 72 år og folkepensionist.

  Udlejerne vildleder politikere og medier (07-05-2014)
  Der er udbrudt en voldsom politisk kamp om istandsættelse ved fraflytning mellem Lejernes LO og udlejernes organisation, Ejendomsforeningen Danmark. Baggrunden er regeringens forslag til at give lejerne ”en bedre beskyttelse mod urimeligt høje istandsættelsesregninger ved fraflytning fra en lejlighed”, som det hedder i regeringsgrundlaget. Ifølge LLO bruger udlejerne en DEAS-undersøgelse til at vildlede politikere og medier for at bremse lovforslaget.

  Behov for regler om opbevaring (07-05-2014)
  Hver dag, året rundt, weekender og helligdage indregnet, sættes 8 familier på gaden i Danmark. Det koster kommunerne kæmpebeløb og en del af regningen ender hos de tilbageblevne lejere som en huslejestigning. Beboernes indbo bliver brændt eller bortauktioneret. Det får nu LLOHovedstaden til at foreslå opbevaring ”ved offentlig foranstaltning”. Altså med faste rammer, og styr på sagerne. Og reglerne bør udarbejdes i samarbejde med de almene boligselskaber, politiet og LLO, mener direktør Claus Højte.

  LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen (24-04-2014)
  Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, en pjece med et udspil til ændringer af lejeloven. Debatten om forslagene er i gang, og vi har fået enkelte elementer nærmere belyst.

  Lejernes rettigheder tilsidesat i energisparepakken (10-04-2014)
  I dag får Regeringen endelig opbakning fra et flertal i Boligudvalget i Folketinget til et lovforslag, der ændrer væsentlige dele af huslejereguleringens principper for gennemførelse af lejeforhøjelser ved energiforbedringer. De private udlejere kan juble over, at forslaget tvinger lejerne til at betale to gange for vedligeholdelsesdelen af energiarbejder i ejendommen. Det bekymrer LLO, at forslaget kan betyde, at svage lejere reelt tvinges ud af deres lejlighed..

  LLO takker Pind, højrefløjen og udlejerne (13-02-2014)
  LLO’s landsformand, Helene Toxværd, retter i sin leder i Vi Lejere en ironisk tak til venstremanden Søren Pind, højrefløjen og udlejerne. Det sker på baggrund af den sag de rejste om at sætte huslejen fri i Danmark. Debatten endte – modsat hensigten - med en garanti fra regeringen om det modsatte og den samme garanti fra Venstres formand.

  Sværere, dyrere og mere usikkert at være lejer i dagens Danmark (13-02-2014)
  Vi har politisk garanti for, at huslejen ikke sættes fri. Men det vrimler med tiltag, som underminerer eller gradvist afskaffer loftet over huslejen. Eller som forringer lejerens bosikkerhed, skriver LLO’s blad, Vi Lejere, i en analyse af det at være lejer i dagens Danmark.

  LLO Horsens trodser ministeren (13-02-2014)
  Boligministeren har meddelt, at han ikke vil oprette et centralt, landsdækkende register over boliger, hvor kommunerne har givet forbud mod beboelse på grund af sundhedsfare. Derfor skrider Lejeres LO i Horsens nu selv til handling, skriver Vi Lejere.

  Aarhus: 150.000 kr. for at flytte (13-02-2014)
  Tandlægestuderende Christina Rasmussen fik en billig lejlighed i et gammelt byhus, men da huset blev solgt startede problemerne. To bankrådgivere, der havde købt huset, ville have huset gennemgribende renoveret, hvorefter Christinas husleje ville blive mere end tredoblet. Det endte med et forlig, der indebar en økonomisk kompensation på 150.000 kr. for at flytte.

  Aftenshowet beklager egen journalistik (13-02-2014)
  Direktør Claus Højte, LLO i Hovedstaden, har klaget til DR’s ombudsmand over et indslag i Aftenshowet, hvor en aggressiv udlejer blev brugt som case i en diskussion om fri lejefastsættelse. Den pågældende udlejer har tidligere været omtalt i både Vi lejere og i aviser, fordi han i mails og SMS’ere har svinet sin lejer til med ord som ”kælling”, ”tæve”, ”so” og ”bedrager”.

  Kontanthjælpsreformen sætter lejere på gaden (13-02-2014)
  Lejernes LO fastslår, at kontanthjælpsreformen vil sætte lejere på gaden. En analyse viser, at jobparate unge mellem 25 og 29 år med kompetencegivende uddannelse taber så meget i kontanthjælp, at de reelt sættes på gaden, hvis ikke de finder et arbejde. Derudover at samboende ikke-gifte tilskyndes til at ophæve samlivet, fordi samleveren pålægges en forsørgerpligt.

  Kælling, tæve, so, bedrager (30-10-2013)
  På LLO-kontorerne rundt om i landet er man vant til lidt af hvert, når lejere i bekneb henvender sig og beder om hjælp. Men en ny sag fra Storkøbenhavn er alligevel lidt ud over det sædvanlige. En lejer i Søborg fik i oktober en usædvanlig barsk mail.

  Holstebro og Herning: Dyr beslutning for lejerne (30-10-2013)
  Holstebro Kommune valgte Boligreguleringsloven fra pr. 1. maj 2011. Det har fået direkte betydning for lejerne i fire opgange i en hjørneejendom i byen. I en principiel sag fik en lejer først varslet en huslejestigning på 75 pct. Huslejenævnet gav med dissens udlejeren medhold, men Boligretten accepterede kun en stigning på 33 pct. Udlejeren har anket denne afgørelse til Landsretten, men hvis Holstebro havde været omfattet af Boligreguleringsloven, havde huslejenævn og boligret skulle sætte lejen til omkring det beløb, Boligretten kom frem til, skriver LLO’s blad, Vi Lejere.

  Om igen, minister (30-10-2013)
  Tusindvis af lejere døjer med problemer på grund af skimmelsvamp. De får lov at sejle deres egen sø, fordi udlejerne svigter og kommunerne ikke følger op med kontrol af egne påbud, mener Lejernes LO i Horsens.

  Lejerne skal kunne klage og få penge tilbage (11-10-2013)
  Det er som lejerne er ikke eksisterende i debatten om forfejlede vurderinger og deraf følgende for meget betalt ejendomsskat. Både lejerne i den almene udlejningssektor og lejerne i den private udlejningssektor betaler ejendomsskatten på ejendommen over huslejen.

  19 ”sorte” kommuner (13-08-2013)
  Lejernes LO sætter forud for kommunalvalget nu fokus på 19 kommuner i landet, hvor kommunalbestyrelsen har valgt boligreguleringsloven fra. Det betyder forringelse for lejernes rettigheder og privatøkonomi.

  LLO beklager sammenbrud i lejelovs-forhandlinger (13-08-2013)
  Lejernes LO havde gerne fortsat de politiske forhandlinger om en ny lejelov, men ministeriets udspil splittede de tre lejerorganisationer. Det betyder, at forhandlingerne om en ny lejelov er brudt sammen – efter 8 års ”til tider yderst vanskelige” forhandlinger. I en leder i Vi Lejere beklager LLO-formand, Helene Toxværd, situationen og konstaterer, at det betyder tabt indflydelse.

  Ingen efterkontrol med kommunale bolig-påbud (13-08-2013)
  Trods store kampagner om skimmelsvamp de senere år og bedre ”værktøjer” til kommunerne er der stadigvæk enorme problemer på området. Det viser sig nemlig, at mange kommuner slet ikke følger op med efterkontrol, når de selv har udstedt påbud mod beboelse i et lejemål eller påbud om genopretning.

  Udlændinge på boligmarkedet snydes, så vandet driver (13-08-2013)
  Udlændinge på korttids-ophold i Danmark er lette ofre på det danske lejebolig-marked. De kender ikke loven og har ingen kontakter. Ofte ender de med at betale dobbelt så meget som deres naboer.

  Fem gode råd til studerende, der søger bolig (13-07-2013)
  Mange studerende skal ved studiestart finde et sted at bo og nogle skal bo for sig selv for første gang. Dette indebærer kommunikation og kontakt til en udlejer. Langt de fleste udlejere er gode og redelige, men lejeloven er kompliceret og der er mange fælder man alligevel kan gå i, når man skal underskrive sin lejekontrakt. Desværre ser vi også tilfælde, hvor udlejeren ligefrem snyder studerende.

  Tusindvis af lejere betaler for meget (06-05-2013)
  180.000 lejere i udlejede ejerlejligheder og parcelhuse kan have nytte af at klage over huslejen. De betaler typisk mindst 1.000 kr. for meget om måneden, skriver LLO’s blad,

  Skattetilskud til ejere, men svært for lejere (06-05-2013)
  Regeringens boligjob-ordning bliver svær at bruge for lejerne - så svær, at lejerne typisk ikke får nytte af fradraget, skriver Lejernes LO’s blad, Vi lejere. Dels skal deres udlejer give tilladelse til f.eks. køkkenmodernisering, dels er det et krav, at lejeren fortsat skal have ophold i lejligheden, selvom den istandsættes.

  Regeringen svigter lejerne (26-02-2013)
  Regeringen genopliver Boligjobordningen uden at korrigere for det forhold, at lejerne ikke kan bruge ordningen, sådan som regeringen har sammensat den.

  Boligjobordningen kostede skatteyderne 900 mill. kr. om året. Der var meget få lejere, der fik brugt ordningen, fordi den i sin indretning favoriserer boligejerne.

  LLO: Administratorer skal certificeres (12-02-2013)
  Lejernes LO vil have lovpligtig certificering af ejendomsadministratorer efter den seneste skandale i branchen, hvor Scandia Housing er begæret konkurs af en række kunder, der frygter at have mistet et stort millionbeløb.

  Bofællesskaber – pas på! (12-02-2013)
  Bofællesskaber er en attraktiv boform i de store universitetsbyer. Men det er hajfyldt farvand for lejerne. Man kan tage grueligt fejl og komme til at betale dyre lærepenge. Sådan lyder advarslen fra jurist Tine Storvang fra LLO’s kontor i Aarhus. Hun fremhæver bl.a., at en enkelt lejer ikke kan opsige sin del af lejeaftalen og flytte ud uden at der er en skriftlig aftale herom i lejeaftalen.

  Rabataftale for unge og studerende (24-11-2012)

  Vores særlige tilbud er at den lokale afdeling gennemgår din lejekontrakt for 200 kr. med en enkelt samtale om dine boligforhold, herunder også vurdering af om du bør starte en sag om huslejens størrelse. Det kan være en kontrakt du overvejer at skrive under på, eller kontrakten fra der du bor allerede.

  Dette gælder udelukkende kortholdere fra Wundercard, Kilroy eller ISIC, idet denne service normalt kræver et dyrere medlemskab.

  54 % lejestigning, hvis huslejereguleringen fjernes (16-10-2012)
  Huslejen ville stige med 54 % og huslejen i de store byer fordobles, hvis huslejereguleringen i den private udlejningssektor blev fjernet. Det viser en ny undersøgelse af huslejereguleringen.
  Huslejereguleringen betyder, at der i lovgivningen er et loft for, hvad udlejer må opkræve i husleje. Hovedreglen er, at lejerne skal betale udlejers omkostninger på ejendommen, et afkast til udlejer og lejeforhøjelser for forbedringer. Lejer kan, uanset man har skrevet under på en meget høj leje, altid i Huslejenævnet få sat lejen til den lovlige leje.

  Ny aftale skal give udlejere større incitament til at isolere (10-10-2012)
  En ny aftale mellem samtlige Folketingets partier med undtagelse af Liberal Alliance betyder, at private udlejere får større incitament til at isolere deres udlejningsejendomme. Med den nye aftale kan en udlejer sende hele regningen for f.eks. udskiftning af vinduer med enkeltruder med nye termovinduer videre til lejerne i form af huslejestigninger, hvor det hidtil kun har gjaldt en del af regningen.
  Hos Lejernes Landsorganisation , LLO , er Helene Toxværd ikke begejstret for ændringen. Lejerne har betalt for vedligeholdelse, og nu skal de så betale én gang til, siger hun. Ifølge den politiske aftale må huslejestigningen dog ikke være større, end hvad lejerne ved forbedringerne opnår i besparelse på varmeregningen.

  Først blev hun sat ud, så brændte politiet alt hendes indbo (11-05-2012)
  Hver dag sættes 15 husstande på gaden med tvang. Det er en side af velfærdssamfundet, som er fyldt med skam, og som vi andre helst ikke vil se. En lejer, der vidste hun skulle udsættes, hvad hun ikke drømte om var, at alt hendes indbo blev kørt bort og brændt.

  Boligpatrulje skal sikre lejerrettigheder i Aarhus (29-03-2012)
  ”Vi har taget konsekvensen af de elendige forhold for lejere i Aarhus og prøver nu at bruge vores netværk til vende udviklingen.” siger Nini Kristensen formand for Lejernes LO i Aarhus.

  Mange lejere plages af skimmelsvamp, myndigheder svigter, reglerne er for slappe (Tema)
  Lejernes LO sætter fokus på skimmelsvamp i udlejningsboliger den kommende tid. Klik ind og find nærmere om problemerne. Hvor ligger ansvaret. Hvad bør der gøres. Hvordan rammer det dit helbred.


  Find din lokale afdeling
  Klik på kortet.

  Region Øst Region Øst Region Syd- og Vestsjælland Region Syd- og Vestsjælland Region Øst Region Øst Region Midt Region Midt Region Midt Region Nordjylland Region Midt Region Syd Region Midt Region Syd Region Syd Region Syd Vælg den region, som du søger i

  Læs Vi Lejere fra 2004 og fremefter

  Vi Lejere nr. 2 - 2015

  Vi Lejere - nr. 2 - 2015
  Medlemsblad for Lejernes LO, maj 2015

  Vi Lejere nr. 1 - 2015

  Vi Lejere - nr. 1 - 2015
  Medlemsblad for Lejernes LO, februar 2015


  Tidligere numre:

  Læs Vi Lejere fra 2004 og fremefter

  Lejernes Landsorganisation - Reventlowsgade 14, 4. - 1651 København V. - Tlf.: 33 86 09 10 - Fax: 33 86 09 20 -