Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

Du viderestilles nu

Brug for hjælp?

Find din nærmeste LLO afdeling. Indtast dit postnummer her:

Fik huslejen nedsat med 90%

160 kvm. lejlighed i Københavns indre by blev nedsat fra 7.740 kr. til 775 kr. pr. måned.

11-02-2016

Neergaard til enlige mødre: Bare rolig, I kan stadig få 615 kroner i boligsikring

Beregningerne fra ministeriet, om hvor vidt det er muligt at modtage eller ikke modtage boligsikring, er ikke mejslet i sten! De er nemlig beregnet ved at anvende middeltallet for en huslejes størrelse - dvs. en husleje på 742 kr. pr. kvadratmeter. 

Men der findes talrige par med børn, der bor til leje til 1200 eller 1400 pr. m2. Med den høje skilsmisseprocent er det yderst sandsynligt, at en del af disse par på et tidspunkt går fra hinanden.

Således kan en fraskilt mor og hendes børn sidde fastlåst i en lejlighed til 1200 kr. pr. m2, fordi det er tæt på umuligt at flytte til noget billigere. I det tilfælde vil hun, hvis hun ender på kontanthjælp, få reduceret hele sin særlige boligsikring og ende med et større månedligt underskud end de påståede 4585 kr. 

Desuden drejer det sig ikke om, at man modtager 615 kr., men at en enlig mor med børn mister 4585 kr. af sit månedlige råderum og kan imødegå en udsættelse!

avisen.dk/neergaard-til-enlige-moedre-bare-rolig-i-kan-stadig

Læs mere…
09-02-2016

Så hårdt rammer kontanthjælpsloftet - hvis det vedtages i Folketinget

LLO har lavet beregninger af kontanthjælpsydelserne og kan konkludere, at der nu ikke kun skæres til benet! Nye stramninger kan derfor koste flere udsættelser af i forvejen økonomisk pressede lejere.nye-beregninger-saa-haardt-rammer-kontanthjaelpsloft

Læs mere…
03-02-2016

Stud. jur. søges til sagsbehandling i leje- og boligret

Har du lyst til at få konkret erfaring med sagsbehandling indenfor lejeret og boligret?

Så bliv frivillig stud. jur. ved LLO Herning. Vi søger et par stud. jur., der ønsker at udvikle praktiske

færdigheder inden for sagsbehandling af leje- og boligretssager.

Hvem er vi?

LLO Herning er en del Lejernes Landsorganisation. Vi arbejder for at sikre lejernes vilkår og består af 27 lokalafdelinger, som har 50.300 hustande som medlemmer.

I lokalafdelingen LLO Herning er vi et kontor, som hver mandag behandler og rådgiver medlemmers sager. Vi yder konkret rådgivning og juridisk bistand for medlemmer, som har problemer med deres lejeforhold.

Vi søger

En stud. jur. der har interesse og viden om det leje- og boligretslige område. Du skal have gåpåmod til at servicere indkommende lejere og kunne give dem lejeretslig rådgivning.

Det er yderligere vigtigt for os, at vores studenter er indforståede med LLO’s formål. Du skal have et positivt socialt sindelag og have øje for samspillet mellem jura og menneskers livsvilkår.

Vi tilbyder

Et frivilligt studiejob med faktiske juridiske problemstillinger. Du vil få ansvar for egne sager fra start til slut og rådgive medlemmer i lejeretslige spørgsmål. Du vil derudover skulle stå for sagskorrespondance mellem lejere, udlejere, advokater, fogedretten og beboerklagenævnet.

Der kan senere blive tale om udredningsopgaver og oplæg i forhold til f. eks. afdelingens medlemmer, beboermøder o.l.

Vi kan desuden tilbyde deltagelse i kurser og konferencer om lejeretsforhold.

Arbejdstiden

Afklares efter aftale, men er på maks. 6 timer ugentligt. Du skal kunne dække over en vagtplan med kontortid mandag fra 16-18 på vores kontorer i Østergade 14, gården i Herning.

Der er tale om ulønnet arbejde. LLO Herning dækker transportudgifter m.m., så du ikke får udgifter i forbindelse med arbejdet.

Ved afslutning kan der blive tale om, at LLO Herning udfærdiger en anbefaling.

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du læse mere om LLO på www.lejerneslo.dk, eller du kan kontakte bestyrelsesmedlem Lars Dohn på 31332603.

Er du interesseret – så send en ansøgning til llodk@llodk.dk med CV samt kopi af relevante eksamenspapirer og skriv i emnefeltet på mailen ”Stud. jur. til LLO Herning”.

Ansøgningsfristen er mandag d. 21 februar.

Vi har travlt i afdelingen, så tiltrædelse vil blive meget hurtigt efter ansættelsessamtale.

Vi glæder os til, at høre fra dig!

 

LLO/Herning . 7400, Østergade 14, gården . 31332603 . llodk@llodk.dk

Læs mere…
30-01-2016

Konflikt mellem LLO – NMS

Har du som medlem modtaget mere end én kontingentopkrævning i begyndelsen af 2016?

Så er du sikkert også kommet i tvivl om, hvilke af kontingenterne du egentligt bør betale, og ikke mindst hvorfor du overhovedet har modtaget mere end en kontingentopkrævning?

Med dette skriv kommer vi med et oprids af, hvorfor dette problem overhovedet er opstået, og hvordan du bør forholde dig, hvis du ønsker, at det er Lejernes Landsorganisation (LLO) du fortsat er medlem af.

Konflikten er opstået ved, at en ekstern leverandør kaldet NMS nægter at ophøre med at udsende kontingentopkrævninger, som NMS i samarbejde med LLO Skive/og en række af samarbejdende lokale LLO-afdelinger har haft varetaget for flere LLO-afdelinger i det jyske, selvom samarbejdet for længst er afsluttet.

Du er derfor IKKE medlem af LLO, hvis du indbetaler et girokort med følgende påtrykte oplysninger:

KONTINGENTINDBETALING EN RÆKKE JYSK/FYNSKE AFDELINGER AF LEJERNES LO

Mailadressen er : info@vilejere.dk

Medlemsadministrationen er: LEJERNES LO – MEDLEMSKONTO, NORDBANEVEJ 1 C, 7800 SKIVE

Vær desuden skeptisk, hvis du bliver opkrævet kontingent midt i en kontingentperiode på f.eks. 6 eller 12 mdr., så kan denne opkrævning også komme fra NMS!

Et medlemskab i LLO er afhængt af, at du som medlem eller kommende medlem indmelder dig hos LLO og ikke betaler til eller administreres gennem en ekstern leverandør.

Er du i tvivl om din kontingentopkrævning og om dit medlemskab er hos LLO eller en ekstern leverandør, kan du kontakte Landssekretariatets servicekontor i Aarhus eller Landssekretariatet.

Servicekontoret i Aarhus                          

Tage-Hansens Gade 27 B, 8000 Aarhus C                                 

Telefon: 33 86 09 20                                                                  

E-mail: llomidt@llodk.dk                                                            

Telefontider: Tirsdag og onsdag ml. kl. 13 – 16                           

Personlig henvendelse: Torsdag ml. kl. 14 – 17

Landssekretariatet

Telefon: 33 86 09 10

  E-mail: llodk@llodk.dk

 Telefontider: Mandag – torsdag ml. kl. 10 – 15

Fredag ml. kl. 10 – 12

 

Her vil vi hjælpe dig, så du kan fortsætte som medlem af LLO og kun betale ét kontingent.

Vi kan desuden henvise dig til din retmæssige LLO-afdeling eller slå dit medlemsnummer op og oplyse dig om dit eksisterende LLO medlemskab.

Sørg desuden for, at du kun betaler kontingent til LLO i Djursland eller LLO Aarhus på nedenestående kontonumre.

Aarhus:           Reg. 5301 kontonr. 0260987, kreditornummer: < 83238968 >  

Djursland:      Reg. 5351 Kontonr. 0240790, kreditornummer: < 83817895 >          

Bemærk: Kreditornummeret er det nummer, der er placeret længst til højre i girokortets kodefelt

Uddybende baggrund omkring konflikten

Konflikten brød ud, da flere af de administrerede afdelinger i foråret 2015 efterspurgte indsigt i egne medlemslister og regnskaber og denne indsigt blev dem pure nægtet. Afdelingerne havde derfor ikke overblik over deres økonomi, deres medlemsbase og hvem der f.eks. blev indkaldt til generalforsamlinger, beboermøder og lignende.

Derfor ønskede de pågældende afdelinger at afslutte samarbejdet og gøre juridiske krav gældende for at få udleveret lister, regnskaber og tilgodehavende, men de blev fortsat nægtet enhver indsigt i noget, som rettelig tilkommer dem.

Situationen spidsede så meget til, at LLO på trods af forsøget på mægling har måtte gøre juridiske tiltag imod NMS, LLO Skive og deres samarbejdende LLO-afdelinger.

LLO’s jurister har da også stadfæstet, at de berørte afdelinger er blevet nægtet helt fundamentale rettigheder, og at NMS forbryder sig mod grundlæggende foreningsretlige paragraffer i LLO’s love.

Men her slutter det desværre ikke, for NMS, LLO Skive og de samarbejdende lokale LLO-afdelinger har efterfølgende indkaldt til ulovlige generalforsamlinger i hhv. Djursland, Aarhus og Viborg, hvor man har forsøgt at danne nye bestyrelser for at omvælte de legitimt siddende, for i sidste ende at kontrollere afdelingernes økonomi. Det er disse illegitime bestyrelser, der nu udsender nye medlemsopkrævninger og således placerer uskyldige LLO-medlemmer mellem to stole. 

Læs mere…
27-01-2016

Ny LLO Facebookside

Vores nye facebookprofil "Lejernes Landsorganisation Danmark" link: LejernesLandsorganisationDanmark er kommet online.

Profilen er tænkt som en kommunikationspaltform, hvor LLO nemt kan nå ud til sine interessenter, og hvor alle interesserede nemt kan nå LLO.

Vi håber således, at I vil tage godt imod facebooksiden, gøre brug af den og opleve vores site som en aktiv platform, der giver merværdi og synes tiden værd :-)

Læs mere…
Se ældre nyheder >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser

Accepter cookies Accept kun nødvendige cookies Accepter alle cookies